Telefon E-mail

Stavby IS

Stavby inženýrských sítí. Vodohospodářské a dopravní stavby, úpravy terénů a zakládání zahrad.

 

Vodohospodářské
Stavby

Výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, minerálkovodů, odlučovačů ropných látek a tuků, bazénů a vodních nádrží.

Zobrazit více

Dopravní
Stavby

Rekonstrukce obecních komunikací, stavby, opěrných zdí, veřejného osvětlení

Zobrazit více

Ostatní
Stavby

Sadové a parkové úpravy, stavba plynovodů a další stavby rozličného zaměření.

Zobrazit více

Společnost Stavby IS, s.r.o.

Vznikla dne 2.1.2006 zápisem do Obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Plzni jako nástupnická společnost firmy Horčička Roman.

Předmětem podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, především však provádění staveb vodovodních a kanalizačních sítí včetně příslušejících objektů a technologií. Dále pak provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, provádění přípravných prací pro stavby,  provozování silniční motorové dopravy nákladní a výstavba a opravy komunikací.

V roce 2007 získala společnost certifikát jakosti ISO 9001 : 2001

Developerský
Projekt
Skalná

Developerský projekt 

Zobrazit více